Paratoner Ve Topraklama Tesisatı Ölçümü

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’ tüm topraklama tesisatlarının periyodik olarak kontrol edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Topraklama Tesislerinin ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ’NE Göre denetleme periyotları aşağıdaki gibidir.
1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,
2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
   i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin  muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
   ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
4) Sabit olmayan tesisler için:
   i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
   ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.