Elektrik İç Tesislerinin Denetimi Ve Raporlama

Elektrik iç tesislerinde denetim yapılması ve muayene uygunluk belgesinin düzenlenmesinin amacı 1475 Sayılı İş Yasasının 74. maddesi gereği olan yönetmelik hükümleri uyarınca, elektrik üreten ve tüketen her türlü tesis ile cihaz, ekipman ve aletlerin işletilmesi sırasında can ve mal güvenliği açısından denetlenmesini sağlamaktır.